Train the Trainer

Στις επιχειρήσεις σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο έλλειψης ικανοτήτων καλής επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους. Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  – Train the Trainerβοηθάει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, να είναι πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτές, ανεξαρτήτως αντικειμένου εκπαίδευσης, να κάνουν καλύτερες παρουσιάσεις και να καθοδηγούν μια ομάδα χρησιμοποιώντας τη θετική αντιμετώπιση ως στοιχείο συνεχούς εξέλιξης.

Απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα πληροφορικής ή όχι. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι με το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Train the Trainer θα αποκτήσετε ικανότητες καθοδήγησης – διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης θα μπορείτε, μέσα από συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης που θα επιλέγετε, να ενδυναμώνετε τις ικανότητες – δεξιότητες των εκπαιδευομένων/υφισταμένων σας έτσι ώστε να φθάσουν τα επιθυμητά επίπεδα.

Σκοπός
Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Train the Trainer έχει ως στόχο την βελτίωση και τον εκλεπτυσμό ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο από έμπειρους ή νέους εκπαιδευτές, όσο και από άτομα που θέλουν να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο. Επιπλέον, ανταποκρίνεται και σε όλους όσους διεξάγουν παρουσιάσεις και ομιλίες χωρίς απαραίτητα να είναι εκπαιδευτές. Η εξάσκηση και τελειοποίηση της εισήγησης (παρουσίασης) του κάθε συμμετέχοντα επιτυγχάνεται άμεσα με τον εντοπισμό και καταγραφή των αδυναμιών του αλλά και των εμποδίων που παρουσιάζονται  καθ’ όλη την διάρκεια της παρουσίασης του. Οι εισηγητές μας από την άλλη πλευρά με τις γνώσεις, την μεταδοτικότητα, την συνεχή αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, η χρήση πρακτικών ασκήσεων και ασκήσεων παιχνίδια, καθώς επίσης και η φιλοσοφία του «Κάνω και Κατανοώ» συντελούν στην ανταπόκριση των προσδοκιών από την πλευρά των εκπαιδευομένων.

Που απευθύνεται
Σε όλα τα στελέχη που διοικούν ανθρώπινο δυναμικό

 • Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις σε μεγάλο ή σε μικρό ακροατήριο
 • Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού
 • Σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά δεν είναι εκπαιδευτές
 • Σε έμπειρους και νέους εκπαιδευτές
Περιεχόμενο
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή
 • Προετοιμασία παρουσίασης σε ακροατήριο
 • Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Αποτελεσματική χρήση των μεθόδων παρουσίασης του σεμιναρίου
 • Χρήση εποπτικών μέσων κατά την παράδοση του σεμιναρίου
 • Προετοιμασία του υλικού ως οδηγός κατεύθυνσης για την εισήγησή σας
 • Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση. Δύο έννοιες καταλυτικής σημασίας για μία επαγγελματική εισήγηση
 • Ο έλεγχος της ομάδας
 • Δεξιότητες επικοινωνίας – τεχνικές ερωτήσεων
 • Διαχειριστικές συμπεριφορές του εισηγητή
 • Η χρήση του χιούμορ και η γλώσσα του σώματος
 • Case studies, Role playing
 • Καταπολέμηση άγχους
 • Προετοιμασία αντιμετώπισης κρίσης
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην αίθουσα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διαφορετικού επιπέδου δεξιοτήτων εκπαιδευομένων

Εγκαταστάσεις και μέσα
Το σεμινάριο διεξάγεται σε μία άρτια εξοπλισμένη αίθουσα με όλα τα τεχνικά και εποπτικά μέσα που απαιτούνται, καθώς επίσης υπάρχουν και άλλες αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες για τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Πιστοποιητικό Train The Trainer – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Train the Trainer είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο το οποίο ικανοποιεί την απαίτηση διδακτικής εμπειρίας για τις πιστοποιήσεις Microsoft Certified Trainer και Authorized Instructor. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του και την διεθνώς αναγνωρισιμότητα του έχει την δυνατότητα και την ευελιξία να απευθυνθεί σε μια πληθώρα επαγγελμάτων όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Ακολουθεί τους στόχους μάθησης της CompTIA για τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση CertifiedTrainer+ που αποδεικνύει ότι ο εισηγητής έχει τις απαραίτητες ικανότητες για να διδάξει αποτελεσματικά σεμινάριο οποιουδήποτε αντικειμένου. Η πιστοποίηση Certified Trainer+ τηςCompTIA απονέμεται μετά από εξετάσεις που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα σε εξεταστικά κέντρα της Prometric.

* Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών θα χορηγείται μετά από επιτυχή γραπτή εξέταση αλλά και επιτυχή αξιολόγηση παρουσίασης που πραγματοποιούνται την 3η ημέρα του σεμιναρίου.

To πιστοποιητικό Train the Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πιστοποιήσεις πληροφορικής των κορυφαίων φορέων πιστοποίησης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Εισηγητή Πληροφορικής αλλά και Αριθμού Μητρώου Εισηγητή (ΑΜΕΛ) ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ ως ακολούθως:

 • Microsoft Office Specialist (MOS) Master for Office 2010 σε συνδυασμό με Train the Trainer: Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Master for Office 2007 σε συνδυασμό με Train the Trainer: Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Master for Office 2003 σε συνδυασμό με Train the Trainer: Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Internet and Computing Core Certification (IC3) for Office 2010 σε συνδυασμό με Train the Trainer: IC3 Authorized Instructor (IC3 AI)
 • Internet and Computing Core Certification (IC3) for Office 2007 σε συνδυασμό με Train the Trainer: IC3 Authorized Instructor (IC3 AI)
 • Internet and Computing Core Certification (IC3) for Office 2003 σε συνδυασμό με Train the Trainer: IC3 Authorized Instructor (IC3 AI)
 • Adobe Certified Associate (ACA) Dreamweaver σε συνδυασμό με Train the Trainer: Adobe Certified Associate Educator (ACAE)
 • Adobe Certified Associate (ACA) Flashσε συνδυασμό με Train the Trainer: Adobe Certified Associate Educator (ACAE)
 • Adobe Certified Associate (ACA) Photoshop σε συνδυασμό με Train the Trainer: Adobe Certified Associate Educator (ACAE)
 • Adobe Certified Associate (ACA) Premiere Pro σε συνδυασμό με Train the Trainer: Adobe Certified Associate Educator (ACAE)Λίγα λόγια για τον Εισηγητή:

Επιστημονικός Υπεύθυνος και κύρια Εισηγήτρια του σεμιναρίου Train The Trainer (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών) είναι η κα Γ. Παπαδοπούλου.

Γωγώ Παπαδοπούλου

Η Γωγώ Παπαδοπούλου διαθέτοντας εμπειρία 23 ετών στην εκπαίδευση, διδάσκει το σεμινάριο Train the Τrainers από το 2005. Εργάζεται ως ανεξάρτητη σύμβουλος ανάπτυξης & εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα business skills με σημείο αιχμής την παρακίνηση και εκπαίδευση προσωπικού. Διευθύνει τη διεπιστημονική ομάδα της gpseminars (www.gpseminars.gr) αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικά έργα και άλλες υπηρεσίες για εταιρίες, φορείς, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Διαθέτοντας μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εργάστηκε ως διοικητικό και διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλους οργανισμούς μέριμνας και εκπαιδευτικούς φορείς. Η βιωματική μάθηση, οι εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης, η διαχείριση των κρίσεων στην τάξη και η παρακίνηση των μαθητών είναι τα χαρακτηριστικά σημεία της ύλης του σεμιναρίου “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» και είναι ακριβώς ο τρόπος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί και η ίδια στη διδασκαλία της με άριστα αποτελέσματα και πρεσβεύονται μέσα από τη φιλοσοφία της δραματοποιημένης εκπαίδευσης την οποία καθιέρωσε η ίδια ως όρo.

 

Πιστοποίηση πληροφορικής Microsoft Office Specialist (MOS)
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) εδώ
Γίνε Microsoft Certified Trainer MCT
Μάθε πως θα γίνεις πιστοποιημένος εισηγητής πληροφορικής Microsoft Certified Trainer εδώ
μαθήματα πληροφορικής σε Microsoft Office
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πληροφορικής σε Microsoft Office  εδώ
Πιστοποίηση πληροφορικής IC3
Β
ρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση Internet and Computing Core Certification (IC3) εδώ


Πιστοποιημένος εισηγητής πληροφορικής IC3 Authorised Instructor (IC3 AI)
Μάθε πως μπορείς να γίνεις πιστοποιημένος εισηγητής πληροφορικής IC3 Authorized Instructor (IC3 AI) εδώ
κλείσε θέση για το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών Train the Trainer
Κλείστε θέση για το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Train the Trainer (TtT) εδώ
 Πιστοποίηση πληροφορικής adobe certified associate (ACA)
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση Adobe Certified Associate (ACA)  εδώ
 Πιστοποίηση πληροφορικής adobe certified associate educator (ACAE)
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση Adobe Certified Associate Educator (ACAE)  εδώ
μαθήματα πληροφορικής Adobe
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πληροφορικής Adobe εδώ
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Train the Trainer (TtT) συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας