Υπεύθυνοι κέντρου

Κατερίνα Σταθοπούλου

Η Κατερίνα Σταθοπούλου έχει πτυχίο Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Έχει πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής κατά Microsoft Office Specialist (MOS) και Internet and Computing Core Certification (IC3).
Είναι πιστοποιημένη εισηγητής πληροφορικής και κατέχει τους τίτλους  Microsoft Office Specialist Master Instructor (MOS MMI) και Authorized Instructor του Internet and Computer Core Certification (IC3 AI). Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την Computer Academy. Ασχολείται με την εκπαίδευση πληροφορικής από το 1996.

Γιάννης Σκλαβάκης

Ο Γιάννης Σκλαβάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος Master of Philosophy στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ειδίκευση στην Αγωγή Καταναλωτή και υποψήφιος Διδάκτορας στις Νέες Τεχνολογίες.
Έχει πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής κατά Microsoft Office specialist (MOS), Microsoft Certified Application Specialist (MCAS),  ECDL και Internet and Computer Core Certification (IC3).
Είναι πιστοποιημένος εισηγητής πληροφορικής, αναγνωρισμένος από τη Microsoft ως Microsoft Certified Trainer (MCT) και Microsoft Office Specialist Master Instructor (MOS MMI) ενώ κατέχει τον τίτλο Authorized Instructor του Internet and Computer Core Certification (IC3 AI). Ασχολείται με την εκπαίδευση πληροφορικής από το 1999.

Γιάννης Κινικλής

Ο Γιάννης Κινικλής κατέχει πτυχίο Μαθηματικού με ειδίκευση στην Πληροφορική καθώς και Πτυχίο Παιδαγωγικής.
Έχει πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής κατά Microsoft Office Specialist (MOS), ECDL και IC3. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής πληροφορικής και κατέχει τους τίτλους Master Instuctor του Microsoft Office Specialist (MOS MMI) και Authorized Instructor του Internet and Computer Core Certification (IC3 AI). Ασχολείται με την εκπαίδευση Πληροφορικής από το 1994.