Ενήλικες

Το κέντρο TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιού Φαλήρου, με περισσότερα από 15 επιτυχημένα χρόνια παρουσίας στην εκπαίδευση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφορικής που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Technoplus Μαθήματα πληροφορικής για ενήλικες

Η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του κοινού και τις τάσεις τις αγοράς, δημιουργεί ολοκληρωμένα πακέτα εκπαιδευτικών λύσεων βασισμένων στο επίσημο courseware της κάθε εφαρμογής. Τα μαθήματα πληροφορικής που παρέχουμε είτε πρόκειται για βασικές δεξιότητες είτε για εξειδικευμένα προγράμματα, οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων πληροφορικής με παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας.

Δίνουν έτσι τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, επαγγελματίες φοιτητές αλλά και ανέργους να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους αποκτώντας ένα ισχυρό εφόδιο και να έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Technoplus Μαθήματα πληροφορικής για ενήλικες Τα μαθήματα πληροφορικής που προσφέρουμε απευθύνονται σε κάθε επαγγελματική και ηλικιακή ομάδα. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στο κοινό που απευθύνονται ώστε να είναι εξίσου κατανοητά στον κάθε ενδιαφερόμενο ανεξάρτητα από το επίπεδο και την προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστών.

Τα μαθήματα πληροφορικής γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ή υπό μορφή ιδιαίτερου. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτή η λύση των μαθημάτων πληροφορικής μέσω ειδικής πλατφόρμας e-learning, εξ αποστάσεως webinar η μίξη των παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η τμηματοποίηση γίνεται πάντα με ηλικιακά και μαθησιακά κριτήρια ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση των μαθημάτων.

Επισκεφθείτε ή επικοινωνήστε με το εκπαιδευτικό μας κέντρο ώστε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους, να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα μαθημάτων πληροφορικής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας και θα βοηθήσει στην επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών σας στόχων.

Φόρμα Επικοινωνίας